معماری داخلی مدرن در ایران

معماری داخلی را باید هنر آفرینش فضای داخلی دانست. فضایی که باید منتقل کننده احساسات گوناگون بوده، محیطی دلنشین و جذاب را برای ساکنان فراهم کرده و در عین حال بتواند بیشترین کارایی، راحتی و اثرگذاری را برای ساکنان ایجاد کند. معمار می‌کوشد با بهره بردن از علوم گوناگون و ترکیب ذوق و قریحه شخصی با آن، به فضایی که مطابق با توصیف گفته شده، نیاز ساکنان ساختمان را از نظر زیبایی شناسی و کاربردی بودن برطرف کند، برسد.

معماری داخلی چیست؟

تعاریف گوناگونی از معماری داخلی وجود دارد. اما شاید برای درک ساده این هنر پیش از هر چیز باید شناختی از تعریف معماری داشته باشید. به زبان ساده می‌توان گفت هنر معماری به معنای طراحی ساختمان‌ها و فضای بین آنهاست. البته در عمل باید به تعریف معماری نگاهی پیچیده‌تر داشت. معماری فراتر از دانش نقشه کشی و طراحی نقشه ساختمان، خلق فضا با استفاده بهینه از فضا، خلاقیت، شناخت نیازهای انسان و… است؛ تا در نهایت محیطی برای توسعه زندگی و بهبود شرایط آن برای انسان فراهم کند.

معماری داخلی مدرن

معماری داخلی مدرن

معماری داخلی ایرانی

معماری داخلی ایرانی

وجود این عملکردها و ویژگی‌ها در معماری داخلی ساختمان پر رنگ‌تر است. چراکه طراحی فضای داخلی هر ساختمانی ارتباط تنگاتنگ‌تری با ساکنان آن دارد. در نهایت طراحی فضای داخلی ساختمان‌ها را بر اساس نکات گفته شده، معماری داخلی می‌نامند.

مجموعه راهیل هنری با ترکیب هنر معماری با روانشناسی، موسیقی، نقاشی و سایر هنرهای مرتبط، می‌تواند آثاری بدیع را در زمینه معماری داخلی ارائه دهد؛ آثاری خاص و ویژه خاص پسندان، که به فضای زیست شخصی و اجتماعی خویش اهمیت می‌دهند.

interior
Architecture

هنر طراحی بنا

این ویژگی به اثر هنر در طراحی بنا اشاره دارد. طراحی معماری داخلی بدون توجه به هنر و اثر آن بر روح آدمی، چیزی فراتر از تخصیص کاربری به فضاهای گوناگون نیست. در حالی که طراحی داخلی بیش از اینها نیازمند به کار بردن هنر در تمامی بخش‌ها و فرایندهای خود است. استفاده از هنر کمک می‌کند طراحی داخلی ساختمان‌ها به آنچه انسان برای کسب آرامش و لذت از زندگی نیاز دارد، دست یابد.

توصیف درونی بنا

یکی از وظایف معمار، توصیف درونی ساختمان است. این توصیف دو جنبه دارد. در درجه اول باید تصویر درستی از نتیجه نهایی کار در اختیار مشتری بگذارد؛ و در درجه دوم باید بتواند این توصیف را در عمل در طراحی معماری داخلی بیافریند. معمار می‌کوشد فضای طراحی شده دارای تعریفی مشخص و ملموس باشد. تعریفی که از طریق انتقال احساس شکل می‌گیرد؛ و تصویر و واکنشی یکسان را در ذهن ساکنان بنا ایجاد می‌کند.

سبک طراحی

معماری داخلی باید دارای سبک طراحی مشخصی باشد. سبک‌هایی که دارای تعریف مشخصی بوده و دارای ادبیات قدرتمندی در پس زمینه و سابقه تاریخی خود هستند. استفاده از سبک‌های تلفیق فضای داخل و خارج، مبلمان خاص، پترن‌ها، نورپردازی و بهره بردن از رنگ‌های گوناگون و روانشناسی رنگ‌ها، همگی موجب می‌شود، در نهایت کار بر اساس سبک مشخصی طراحی شود. در واقع یک طراح معماری داخلی باید بتواند از نتیجه کار خود و طرح ارائه شده دفاع کند.

نمونه پروژه معماری ایرانی

مقالات